Cukrzyca-nie bądź obojętny. Mozesz pomóc!

Cukrzyca - nie bądź obojętny. Możesz pomóc!

Ponad 150 osób zdecydowało się na darmowe badania poziomu cukru we krwi podczas akcji zorganizowanej przez gliwickie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. Ogromne zainteresowanie wśród odwiedzających wzbudziły konsultacje z dietetykiem. Spotkanie ze specjalistami odbyło się dzięki wsparciu z Funduszu Małych Grantów Europy Centralnej

Akcja Cukrzyca - nie bądź obojętny, możesz pomóc! w Europie Centralnej to tak naprawdę sobotnie popołudnie pełne wiedzy i informacji na temat cukrzycy i jej profilaktyki oraz sposobów udzielania pomocy w przypadku hipoglikemii, czyli zbyt niskiego poziomu cukru we krwi. Akcja była powiązana także z odbywającymi się w tym samym czasie Targami Zdrowia i Urody Super-Pharm. 25 kwietnia w ramach projektu przebadano łącznie 150 osób na okoliczność glikemii przygodnej, czyli poziom cukru we krwi. W kilku przypadkach specjaliści kierowali osoby do natychmiastowej konsultacji lekarskiej.

– Taką akcją chcieliśmy zwrócić uwagę na kwestię cukrzycy i obcowania z ludźmi dotkniętych tą chorobą – wyjaśnia Irena Guszczyńska, organizatorka akcji z gliwickiego Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycom. – Żyją wśród nas. Spotykamy ich codziennie. Jednak nie zawsze wiemy, jak pomóc takiej osobie w razie potrzeby. Bardzo dziękujemy także wszystkim wolontariuszom oraz partnerom zaangażowanym w akcję, w tym gliwickiemu Centrum Europa Centralna.