Europa Centralna mecenasem Fundacji „Biegamy z Sercem”

Centrum Handlowe Europa Centralna w Gliwicach podpisało umowę o współpracy z Fundacją „Biegamy z Sercem”, która zajmuje się działalnością społeczną, promując jednocześnie aktywny i zdrowy styl życia. 

To jedna z najbardziej aktywnych, mimo krótkiego istnienia, organizacji non-profit na Śląsku, która przy każdej możliwej okazji mobilizuje mieszkańców regionu do aktywności fizycznej i działań charytatywnych. W ramach zawartej na dwa lata umowy z Europą Centralną fundacja uzyska pieniądze na leasingowanie minibusa, służącego m.in. do przewozu dzieci z domów dziecka w Gliwicach i Zabrzu. Natomiast mecenas fundacji pozyskał partnera, który zobowiązał się do organizowania na terenie Centrum wydarzeń sportowo-charytatywnych.

Raz jeszcze przypomnijmy sobie, jak wyglądała poprzednie akcja!

III Gliwicki Bieg Orkiestrowy w Europie Centralnej