Małe granty przyznane

29 lipca eksperci oceniający wnioski stowarzyszeń i instytucji publicznych wybrali 4 projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach II edycji Funduszu Małych Grantów Europy Centralnej

 

W tej edycji wpłynęło 10 wniosków od organizacji i instytucji działających na terenie Gliwic, Zabrza oraz powiatu gliwickiego. Eksperci z Centrum Handlowego Europa Centralna, przedstawiciele najemców Centrum oraz reprezentanci redakcji „Dziennika Zachodniego” i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych zdecydowali o przyznaniu po 2.000 złotych dofinansowania dla:

  • Miejskiego Przedszkola Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie na projekt „Emocje w Stumilowym lesie”
  • Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży na działania w ramach akcji „Lato z Animatorem”
  • Fundacji „Kapitan Światełko” na projekt „Podaj rękę – piknik rowerowo-biegowy”
  • Uczniowskiego Klubu Sportowego Quo Vadis Makoszowy na realizację działań sportowych „Wakacje z tenisem”

Laureatom i wszystkim organizacjom uczestniczącym w projekcie serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Kolejna edycja Funduszu wystartuje w połowie września. Będzie można wtedy ubiegać się o 2.000 złotych na realizację projektów realizowanych od 15 października do końca roku.

Patronat medialny nad Funduszem Małych Grantów Europy Centralnej sprawuje redakcja „Dziennika Zachodniego”.

Protokół FMG