Odkrywamy Gliwice. Premiera Kalendarza Nowin w EC-Galeria