Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów już jest w EC

Zapraszamy do korzystania!

Stacja znajduje się pomiędzy przystankiem autobusowym i Wejściem A.