Zgłoś projekt do Funduszu Małych Grantów EC

1 czerwca rozpoczyna się nabór projektów do V edycji Funduszu Małych Grantów, który od ubiegłego roku prowadzi Europa Centralna. Można w nim uzyskać 2.000 zł na realizację lokalnych projektów dla mieszkańców Gliwic, Zabrza i powiatu gliwickiego

 

 

Do 9 lipca organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje kultury, wspólnoty projektowe, koła naukowe, artyści i inne podmioty wskazane w regulaminie będą mogły składać swoje propozycje projektów. Mogą one otrzymać dofinansowanie w wysokości 2.000 złotych na realizację działań od sierpnia od grudnia 2015 r. Za te pieniądze należy zrealizować projekty, które będą adresowane do mieszkańców Gliwic, Zabrza i powiatu gliwickiego. – Projekty składane w ramach Funduszu Małych Grantów będą oceniane nie tylko przez przedstawicieli centrum i najemców, ale również przez reprezentantów świata mediów oraz instytucji publicznych – wyjaśnia Katarzyna Lenartowicz, dyrektor marketingu Europy Centralnej. – Najważniejsze jest dla nas wspieranie lokalnej społeczności i rozwiązywanie problemów, które ją trapią. Do tej pory dofinansowaliśmy łącznie 19 projektów – bardzo zróżnicowanych, ale zawsze odpowiadających na jakąś potrzebę społeczną. W ramach IV edycji wspieramy m.in. organizację rajdu turystyczno-nawigacyjnego dla niepełnosprawnych w Gierałtowicach, kolarską rywalizację dla najmłodszych w Gliwicach, specjalną akcję społeczną „Niebieskie Zabrze” oraz Śląski Festiwal Tańca Ulicznego w Zabrzu. W ramach Funduszu zrealizowano także akcję społeczną pod hasłem „Cukrzyca. Nie bądź obojętny”, w ramach której m.in. badano poziom cukru.

 

Zgłoszenia projektów do V edycji Funduszu Małych Grantów odbywają się wyłącznie poprzez uzupełnienie formularza: http://bit.ly/FMG-EC-ZglosProjekt

Termin aplikowania mija 9 lipca o godz. 23:59.

Szczegółowych informacji na temat Funduszu Małych Grantów udziela Adam Piwek, e-mail: a.piwek@mindprogress.pl Poniżej załączamy również regulamin V edycji oraz przykładowe wzory sprawozdania oraz umowy zawieranej w ramach realizowanego zadania.

Regulamin 5. edycji FMG
Wzór sprawozdania
Wzór umowy