Bezpieczna witryna – bierz przykład z manekina: Dystans – Dezynfekcja – Maseczka

Wspólnie z Polską Radą Centrów Handlowych zapraszamy wszystkich do włączenia się do akcji Bezpieczna witryna – bierz przykład z manekina. Powrót do szkoły, jesień oraz niższe temperatury to zwiększona aktywność, a także intensywniejsze zakupy. Chcemy, aby wszyscy mogli czuć się u nas bezpiecznie i ze spokojem ducha, załatwić wszystkie sprawy. Być może, jeszcze tylko ten jeden wysiłek i gest solidarności dzieli nas od pełnej normalności. Zadbajmy o przestrzeganie zasady DDM (Dystans – Dezynfekcja – Maseczka). Wspólnie zadbajmy o nasze zdrowie!