Kontakt

Centrum Handlowe Europa Centralna

Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice
tel. 32 778 50 00
e-mail: info(at)europacentralna.eu

Zarządca Centrum Handlowego:
Sierra Balmain Property Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienna 39
00-121 Warszawa

Dodatkowe informacje na:
http://sierrabalmain.com/
Sierra Balmain Property Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-121), ul. Sienna 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000635690, NIP: 5252675289, REGON: 36536694200000.