Kontakt

Centrum Handlowe Europa Centralna

Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice
tel. 32 778 50 00
e-mail: info@europacentralna.eu

Zarządca Centrum Handlowego:
Sierra Balmain Property Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Sienna 39
00-121 Warszawa

Dodatkowe informacje na:
http://sierrabalmain.com/
Sierra Balmain Property Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-121), ul. Sienna 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000688599, NIP: 5272683889, REGON: 146312077.