Klauzula Informacyjna

  1. Administratorem moich danych osobowych jest Europa Centralna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sienna 39, 00-121, NIP: 527-253-39-54 , e‑mail: ochronadanych@europacentralna.eu.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
  3. Moje dane będą przetwarzane w celu marketingowym, na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody.
  4. Jestem świadomy/a, że mam możliwość dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, do przenoszenia danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Rozumiem także, że mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Moje dane będą przetwarzane do odwołania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji celu marketingowego. Konsekwencją nie wrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym będzie brak możliwości otrzymywania informacji marketingowych.
  6. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Nie będzie stosowany wobec nich mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.
  7. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być:
    • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  8. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych praw mogę skontaktować się Europą Centralną sp. z o.o. , za pośrednictwem adresu e-mail ochronadanych@europacentralna.eu.